Åbent hus den 5. maj 2013

Thisted Flyveklub afholder åbent hus på Thisted Lufthavn søndag den 5. maj 2013 kl. 10.00 – 16.00
Alle er meget velkommen, der vil være gratis landing på dagen!
Vi starter med standerhejsning kl. 10.00 derefter kaffe og rundstykker i den gamle terminalbygning.
Ved middagstid starter vi grillen hvor der vil være mulighed for at købe en grillpølse med brød og drikkelse.