Flyveskole

Thisted Flyveklub har godkendelse til at uddanne til følgende certifikater:

 • UL certifikat (Ultralet fly med max. 2 personer)
 • PPL(A) certifikat (Teori)
 • Dansk og engelsk radiocertifikat

PPL(A) teori:
Da der stilles samme krav til UL og PPL(A) certifikat er denne undervisning fælles.
Der undervises i følgende 8 fag:

 • Luftfartsret
 • Menneskelig ydeevne
 • Meteoorologi
 • Flyvepræstation og planlægning
 • Navigation
 • Flyveprincipper
 • Operationelle procedure
 • Generel viden om luftfartøjer
 • Kommunikation

Undervisningen foregår efter elevernes egne ønsker. Typisk 2 gange 3 lektioner pr. uge.
Eksamen afholdes flere gange om året af Trafikstyrelsen, hvor alle 4 fag afvikles på en dag.
Bestået teori er gyldig i 24 måneder efter sidste bestået fag. Den praktiske prøve skal derfor være afsluttet inden for dette tidsrum.

Radiocertifikat:
Bestået radiocertifikat er et krav til PPL(A) certifikat (skal være bestået før første soloflyvning).
Radiocertifikat er ikke et krav til UL certifikat, men vi anbefaler det, da du ellers er begrænset i din flyvning.
Kurset omfatter 36 lektioner og afsluttes med eksamen.

Lægegodkendelse:
Der stilles krav om en helbredsundersøgelse hos en godkendt flyvelæge.

Medlemskab af klubben:
For at deltage i undervisningen kræves medlemskab af Thisted Flyveklub.
For UL elever stilles der yderligere krav om medlemskab af DULFU (Dansk Ultralet Flyverunion).

Flyvetidskrav:

 • For opnåelse af PPL min. 45 timer.
 • For opnåelse af LAPL min. 30 timer.
 • For opnåelse af UL min. 20 timer.

For yderligere information, send en mail til formanden på fmd@thisted-flyveklub.dk