Flyveskole

Thisted Flyveklub har godkendelse til at uddanne til følgende certifikater:

 • UL certifikat (Ultralet fly med max. 2 personer)
 • PPL(A) certifikat (Teori)
 • Dansk og engelsk radiocertifikat

PPL(A) teori:
Da der stilles samme krav til UL og PPL(A) certifikat er denne undervisning fælles.
Der undervises i følgende 8 fag:

 • Luftfartsret
 • Menneskelig ydeevne
 • Meteorologi
 • Flyvepræstation og planlægning
 • Navigation
 • Flyveprincipper
 • Operationelle procedure
 • Generel viden om luftfartøjer
 • Kommunikation

Undervisningen foregår efter elevernes egne ønsker. Typisk 2 gange 3 lektioner pr. uge.
Eksamen afholdes flere gange om året af Trafikstyrelsen, hvor alle 4 fag afvikles på en dag.
Bestået teori er gyldig i 24 måneder efter sidste bestået fag. Den praktiske prøve skal derfor være afsluttet inden for dette tidsrum.

Radiocertifikat:
Bestået radiocertifikat er et krav til UL certifikat (skal være bestået før første soloflyvning).
Kurset omfatter 36 lektioner og afsluttes med eksamen.

Lægegodkendelse:
Der stilles krav om en helbredsundersøgelse hos en godkendt flyvelæge.

Medlemskab af klubben:
For at deltage i undervisningen kræves medlemskab af Thisted Flyveklub.
For UL elever stilles der yderligere krav om medlemskab af DULFU (Dansk Ultralet Flyverunion).

Flyvetidskrav:

 • For opnåelse af LAPL min. 30 timer.
 • For opnåelse af UL min. 20 timer.

For yderligere information, send en mail til formanden på fmd@thisted-flyveklub.dk

Håndbog for C42: POH C42B Noter (2)

Bestemmelser for anvendelse af klubfly OY-9299 PDF