Booking af OY-CEE

Det er ved afstemning i Archer gruppen vedtaget at nedlægge online booking systemet og i stedet gå tilbage til det tidligere system hvor hver person i gruppen er ansvarlig for flyveren i 1 uge af gangen. Listen over hvem man skal kontakte ligger under fanen `Klubflyvere´ på klubbens hjemmeside. I samme forbindelse er udlejningspriserne ændret, så der ikke længere pågår rådighedsbetaling, men blot 1.200kr. pr. time med en årsaftale og ellers 1.400kr. pr. time.