Medlemsmøde i Thisted Flyveklub

Hej Alle.
Onsdag den 7. august 2013 kl. 19:00 afholdes medlemsmøde i klubhuset.
Dagsorden: Fremlæggelse af klubbens regnskab for det forløbne år.
Hilsen Per Horn, Gyvelvej 8, 7700 Thisted. Mobil: 0045-23720044 Email: perhorn@hotmail.com