Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. marts 2016

Kære medlemmer

Bestyrelsen har nu afholdt sit første bestyrelsesmøde.
Læs vedhæftede referat for detaljer:
2016-03-17 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

Bestyrelses konstituerer sig som følgende:
Formand:                            Daniel Hyldgaard
Næstformand:                    Jens Andersen
Kasserer:                             Per Sten Jørgensen
Sekretær:                            Per Refsgaard
Medlem:                              Johnny Bigum
Medlem:                              Bent Kristensen
Herefter vælges følgende til andre funktioner:
Webmaster:                           Daniel Hyldgaard
Facebook ansvarlig:             Bent Kristensen
UL formand:                          Johnny Bigum
UL uddannelsesansvarlig:   Bent Kristensen
PPL Uddannelsesansvarlig: Erling Klingenberg
UL materielansvarlig:           Johnny Bigum

– – – – – – O – – – – – –

En tak til den afgående formand – Per Horn

På vegne af Thisted Flyveklub vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke den afgående formand – Per Horn – for mange års dedikeret og målrettet arbejde i bestyrelsen og for klubben.
Per har gennem årene kæmpet utallige kampe på vegne af klubben og sporten som helhed. Per har stået i spidsen for klubben i last og brast og ikke mindst i hele det udviklingsforløb det har været at indkøbe og drive klubflyveren, samt brugt utallige timer på at vedligeholde og pleje den.
Bestyrelsen håber på mange års fortsat godt samarbejde, samt muligheden for at trække på den enorme erfaring som Per har opbygget gennem årene, og ikke mindst den viden Per kan styrke klubben med i forholdt til sit store engagement i DULFU.

Mvh. Besyrelsen